Hornické muzeum Altenberg - Historie

Hlavní budova našeho muzea je staré stoupové prádlo - modrá úpravna. Původně nesla název "Naumannův mlýn" a později "IV. prádlo". Již v roce 1577 je tehdy již existující mokrá úpravna cínových rud poprvé zmiňována písemně. V roce 1952 následovalo zastavení práce tohoto zařízení. Z iniciativy a pod vedením zemského úřadu památkové péče Saska bylo bývalé "IV. prádlo" v létech 1953-1957 zrekonstruováno jako technické zažízení k prohlídkám.

Kresba z

Hlavním cílem bylo zachovat jedinečné dřevěné stoupočí zarižení z Altenbergu, které bylo v provozu až do roku 1951. Jeho staletý konstrukční princip byl popsán již v roce 1556 pro Altenberg Jiřím Agricolou v jeho knize "De re metallica". Se zřízením muzea měl být tento cenný kulturní statek zachráněn. V roce 1957 začal na starem "IV. prádle" veřejný návštěvní provoz. Další etapy ve výstavbě muzea následovaly:

1971 Otevření prohlídkové štoly v přímém sousedství cínového prádla - mokré úpravy rudy

1976 Zhotovení muzeální výstavy "Cín v přírodě, dějiny a technika"

1983-1994 rozsáhlé stavební opravy budovy a historické techniky cínového prádla

1987-1993 rozšíření a nová úprava prohlídkové štoly

1993-1994 zrižení expozice na volném postranství

1999 nová výstavba funktionální budovy

od roku 1994 rozšíření muzejních výstav, péče a ošetřování altenbergských hornických
památek

Tímto se podařilo vytvořit na zážitký bohatý muzeální komplex, který představuje celé spektrum hornické činnosti od těžby rudy v podzemí až k výrobě hutnění schopného rudního koncentrátu na povrchu v různých časových epochách.

Drtička před rekonstrukcí v roce 1992
© by Christina Schröder